Ngày 20 tháng 04 năm 2024

Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngan bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”

Phiên bản

Lượt tải

2

Kích thước

10.64 MB

Ngày đăng

29 Tháng Mười, 2023

Cập nhật

12 Tháng Mười Một, 2023

Từ khoá:   Chuyển đổi số