Ngày 20 tháng 04 năm 2024

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Phiên bản

Lượt tải

1

Kích thước

2.51 MB

Ngày đăng

4 Tháng Mười Một, 2023

Cập nhật

12 Tháng Mười Một, 2023

Từ khoá: