Ngày 20 tháng 04 năm 2024

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Phiên bản

Lượt tải

108

Kích thước

5.77 MB

Ngày đăng

20 Tháng Mười, 2023

Cập nhật

15 Tháng Mười Một, 2023

Từ khoá:   Chuyển đổi số     đất đai     kế hoạch     kt101     quy hoạch     thông tin  

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ