Ngày 20 tháng 04 năm 2024

Quyết định về việc Quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Phiên bản

Lượt tải

1

Kích thước

2.55 MB

Ngày đăng

12 Tháng Mười Một, 2023

Cập nhật

12 Tháng Mười Một, 2023

Từ khoá:

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về việc Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.