BỘ MÁY TỔ CHỨC PHƯỜNG GIA CẨM.

ĐẢNG ỦY – HĐND PHƯỜNG:
1. Đồng chí: Đỗ Văn Minh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy;
2. Đồng chí: Đỗ Trung Tuyến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường;
3. Đồng chí: Tạ Tấn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường;

UBND PHƯỜNG:
1. Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường;
2. Đồng chí: Nguyễn Xuân Thông – ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường;
3. Đồng chí: Bùi Thị Chúc – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường;
4. Đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm – Đảng ủy viên, Công chức Tài chính – Kế toán;
5. Đồng chí: Đào Mạnh Trung – Công chức Tài chính – Kế toán;
6. Đồng chí: Nguyễn Đức Thủy – Công chức Địa chính – Xây dựng;
7. Đồng chí: Phạm Trung Nghĩa – Ủy viên UBND, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường;
8. Đồng chí: Điêu Quang Hưng – Đảng ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng Công an phường;
9. Đồng chí: Nguyễn Quang Tạo – Công chức Văn hóa – Xã hội;
10. Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Vân – Công chức Văn hóa – Xã hội;
11. Đồng chí: Mai Thị Thu Huệ – Công chức Tư pháp – Hộ tịch;
12. Đồng chí: Phan Thị Thanh Huyền – Công chức Tư pháp – Hộ tịch;
13. Đồng chí: Nguyễn Việt Anh – Công chức Văn phòng – Thống kê;
14. Đồng chí: Vi Long Hải – Công chức Văn phòng – Thống kê;
15. Đồng chí: Hoàng Thị Thùy Linh – Cán bộ ban Dân số KHH-GĐ;
16. Đồng chí: Phạm Quang Duy – Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường;
17. Đồng chí: Nguyễn Minh Huy – Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, Kiêm đài truyền thanh
18. Đồng chí: Tạ Quang Thụy – Trật tự đô thị phường;
19. Đồng chí: Đào Văn Hợp – TT trật tự đô thị
20. Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – TT Trật tự đô thị.
21. Đồng chí: Lê Thị Thùy Vân – Cộng tác viên công tác XH;
22. Đồng chí: Bùi Thị Tuyết Lan – Nhân viên Văn phòng;
23. Đồng chí: Bùi Văn Quang – Bảo vệ;
24. Đồng chí: Nguyễn Xuân Tám – Bảo vệ.

KHỐI ĐOÀN THỂ:
1. Đồng chí: Đào Ngọc Thanh – Đảng ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ phường;
2. Đồng chí: Bùi Diệu Hương Linh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường;
3. Đồng chí: Bùi Thị Thu Huệ – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường;
4. Đồng chí: Mai Đức Hạnh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.